Trafikpolitik for Rødkærsbro Skole

Formål

I Viborg Kommune arbejder vi efter den sammenhængende børne- og ungepolitik ”Lys i øjnene”, og her påpeges det, at ”børn er forældrenes ansvar”. Det gælder også i forhold til børnenes færden i trafikken, men vi ser det som en klar opgave for os at samarbejde med forældrene i denne proces. 

Formålet med denne trafikpolitik er flerstrenget. Vi har først og fremmest en opgave i forhold til at understøtte børnenes evne til at mestre eget liv, og dermed også deres evne til at færdes trygt og sikkert i trafikken. Derudover har vi også en opgave i at bakke op om kommunale og nationale initiativer på området, så forældrene er bedst muligt støttede i arbejdet med børnenes læring om og færden i trafikken.

Endelig har vi også en opgave i at følge den trafikale situation omkring skolen, så vi kan støtte op om en hensigtsmæssig adfærd i trafikken og påpege, hvis der er områder, der bør have ekstra opmærksomhed af de forskellige interessenter.

Børnenes læring om trafikken

Vi skriver i formålet, at børnene skal mestre eget liv – også i forhold til trafikken. Vi opfordrer til, at så mange børn som muligt transporterer sig selv til skole hver dag. Til at støtte børnene i denne proces, har vi en række forskellige tiltag igennem skoleforløbet bl.a. cyklistprøven på 5. årgang, som gennemføres i samarbejde med Bjerringbro-skolerne

Skolepatrulje

Hver dag ved skoledagens start og slutning har vi skolepatrulje, som hjælper børnene sikkert over Brandstrupvej. Vi anmoder om, at alle børn og forældre benytter fodgængerfelterne og ikke krydser vejen andre steder i umiddelbar nærhed.

Trafik omkring Rødkærsbro Skole

Vi opfordrer som ovennævnt til, at så mange børn som muligt går eller cykler til skole for at lette trafikken. Vi henstiller desuden til, at forældre anvender hallens parkeringsplads i forbindelse med afsætning af børn. Ved hallen er der altid god plads, og på denne måde afhjælpes, at parkering, afsætning og busser blandes sammen. Specielt om morgenen oplever vi, at der er mange biler ved og omkring skolen. Vi henstiller til stadighed til, at der ikke afsættes børn ved skolen mellem klubben og cykelparkeringsbygningen, men netop ved hallens P-plads.

Sikkerhed i trafikken

Vi opfordrer til, at alle cyklende børn bruger cykelhjelm til og fra skole – og ikke mindst, at cyklerne er udstyret med cykellygter.

I forbindelse med skoleudflugter, hvor der cykles, er cykelhjelm obligatorisk. Og vi forventer i øvrigt, at cyklen er i lovlig stand.

Færdselskontaktperson

Jakob Birkesholm er skolens færdselskontaktlærer og kan i forbindelse med skolens trafikpolitik kontaktes.

Skolen og Jakob har samarbejde med Viborg Kommune om opdateret viden og materialer.

 

 

Udarbejdet, januar 2017